+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Stanowisko do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian strukturalnych w stalach w warunkach cykli cieplnych spawania

Wyższa precyzja konstruowania wykresów przemian strukturalnych w stalach CTPc-S to lepsza jakość i większe bezpieczeństwo konstrukcji spawanych!
nagrodzono

W metodyce stosowanej na stanowisku badawczym są wykorzystywane jednocześnie trzy metody pomiarowe:

 • dylatometryczna
 • magnetometryczna
 • analizy termicznej

Obszary zastosowań nowej metodyki badań przemian strukturalnych w stalach w warunkach spawalniczych to:

 • badania spawalności stali
 • opracowywanie technologii spawania
 • optymalizacja doboru metody spawania danego rodzaju stali

Zalety nowego stanowiska badawczego:

 • ścisłe odwzorowanie rzeczywistych warunków cykli cieplnych spawania
 • wysoka powtarzalność prowadzonych pomiarów
 • szybki dostęp do wyników badań
 • ergonomia pracy

Branże, dla których jest dedykowana metodyka badań:

 • przemysł:
 • okrętowy
 • chemiczny
 • petrochemiczny
 • energetyczny
 • budownictwo mieszkalne i przemysłowe
 • ośrodki naukowo - badawcze
 • biura projektowo - konstrukcyjne wykorzystujące MES
 • organizacje nadzoru technicznego
 • laboratoria przemysłowe

Medale/Wyróżnienia/Nagrody:

 • Złoty Medal na 109 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, CONCOURS - LÉPINE w Paryżu, maj 2010 r.