+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Urządzenie do zgrzewania - Mikrozgrzewarka kondensatorowa

Typ ZK-300

Rezystancyjna zgrzewarka kondensatorowa ZK-300 jest przeznaczona do zgrzewania punktowego lub garbowego niewielkich podzespołów dla przemysłu elektronicznego, elektrotechnicznego, w inżynierii medycznej, do zgrzewania baterii i akumulatorów, do zgrzewania termopar itp.

Zgrzewarki kondensatorowe, w przeciwieństwie do konwencjonalnych zgrzewarek rezystancyjnych, ekstremalnie szybko wyzwalają energię z dużym „pikiem” prądowym.

Szybkie rozładowanie pozwala przeznaczyć więcej energii na formowanie zgrzeiny, a mniej na nagrzewanie otaczającego materiału, co znacznie ogranicza strefę wpływu ciepła wokół zgrzeiny punktowej. To bardzo szybkie rozładowanie energii umożliwia zgrzewanie materiałów o dużej przewodności elektrycznej i cieplnej, takich jak miedź czy też aluminium.

Ulotka - Mikrozgrzewarka kondensatorowa ZK-300