+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

TRUST – Europejski Technik Badań Niszczących

ERASMUS PLUS

TRUST – destructive testing technician

Okres realizacji: od 2020-12-28 do 2022-12-27

Tytuł: TRUST - desTRUctive teSting Technician

Program: Erasmus +

Lider konsorcjum: Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

ERASMUS + KA2: 2020-1-PL01-KA202-081820

Partnerzy:

  • IIS Progress s.r.I. (IIS)
  • Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)
  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale (ISIM)
  • European Federation for Welding Joining and Cutting (EWF)

Kierownik projektu: Dr inż. Marek Węglowski

Cel projektu:

Opracowanie programu szkolenia i certyfikacji dla Europejskiego Technika Badań Niszczących.


Strona projektu: https://project-trust.eu/

Polska strona programu Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl