+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Analizy numeryczne konstrukcji spawanych przy użyciu MES


Analizy numeryczne konstrukcji spawanych przy użyciu MESOferta Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa oferuje usługi w zakresie wparcia projektowania konstrukcji spawanych przy użyciu modelowania przy użyciu metody elementów skończonych (MES). Wsparcie ma na celu między innymi zweryfikować poprawność i optymalizację przygotowanego projektu konstrukcji spawanej przed jego realizacją, a także wspomaga proces badania przyczyn nieprawidłowości.

 

Czynniki mające wpływ na koszt wyrobów spawanych

Do czynników mających wpływ na koszt wyrobów spawanych zalicza się m.in. proces projektowania (koszty usunięcia błędu na poszczególnych etapach) i technologię spawania (ilość spoiwa, kąt ukosowania, metoda spawania i rodzaj spoin).

Etapy kompleksowej analizy MES wykonywanej w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa

Symulacje MES wykonywane w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa obejmują kompleksową analizę problemów technicznych. Przygotowanie symulacji obejmuje:

  1. określenie problemu i celu jego rozwiązania,
  2. planowanie eksperymentu w celu przygotowania procesu badawczego wielu konfiguracji wykonania (spawania) elementu,
  3. jeżeli brak wymaganych danych o procesie spawania → eksperymentalne opracowanie danych na potrzeby modelowania MES (np. parametry spawania)
  4. wykonanie modelu MES i przeprowadzenie obliczeń,
  5. analizę wyników obliczeń i wnioski.
Analiza numeryczna MES procesu spawania gazociągu
Analiza numeryczna MES procesu spawania gazociągu

 

Oprogramowanie wykorzystywane w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa

Modelowanie numeryczne jest szeroko stosowane w spawalnictwie, ale w przypadku realnych (złożonych) problemów technicznych wymaga to zastosowania specjalistycznego oprogramowania. Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa dysponuje oprogramowaniem SYSWELD firmy ESI Group będącym jednym z najlepszych dedykowanych procesowi spawania oraz oprogramowaniem ANSYS.

 

Przykładowe realizacje projektów prowadzonych w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa

Spawanie laserowe Nd:YAG elementów samochodowej instalacji klimatyzacyjnej

Spawanie laserowe Nd:YAG elementów samochodowej instalacji klimatyzacyjnej

Spawanie laserowe Nd:YAG  - temperatura w funkcji czasu w wybranych punktach (wyniki obliczeń MES i pomiary)
Spawanie laserowe Nd:YAG  - temperatura w funkcji czasu w wybranych punktach (wyniki obliczeń MES i pomiary)

 

Spawanie laserowe Nd:YAG  - porównanie rzeczywistego procesu i obliczeń MES

 

Wielokrotne spawanie naprawcze ścian szczelnych

Udział poszczególnych składników strukturalnych w złączu po piątym procesie spawania naprawczego
Udział poszczególnych składników strukturalnych w złączu po piątym procesie spawania naprawczego

 

Wyniki twardości złącza po kolejnych procesach naprawczych
Wyniki twardości złącza po kolejnych procesach naprawczych

 

 

Dwustronne spawanie produkcyjne  kształtowników

Dwustronne spawanie produkcyjne  kształtowników

Przemieszczenie w kierunku Y po szóstym ściegu
Przemieszczenie w kierunku Y po szóstym ściegu

  

Wyniki pomiaru i obliczeń MES przemieszczenia półki wzdłuż osi obojętnej kształtownika

 

Podgrzewanie wstępne i spawanie pakietów łopatek przy użyciu wiązki elektronów

MES  Podgrzewanie wstępne i spawanie pakietów łopatek przy użyciu wiązki elektronów

 

Zapraszamy do korzystania z usług Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa w zakresie analiz numerycznych konstrukcji spawanych przy użyciu MES.