+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Laboratorium Badawcze Spawalnictwa


Laboratorium Badawcze Spawalnictwa wykonuje szereg badań dla potrzeb: kwalifikowania technologii, certyfikacji, odbiorów i dopuszczeń w zakresie:

  • czynników materiałowych i technologicznych
  • właściwości wyrobów wytwarzanych za pomocą technik spawalniczych (umożliwiając jednocześnie ocenę tych wyrobów)
  • urządzeń spawalniczych w celu oceny technicznej i przydatności technologicznej w spawalnictwie.

LBS posiada wdrożony system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz świadectwami uznania UDT i TDT (Jednostka Inspekcyjna, Jednostka Notyfikowana, Jednostka Certyfikowana).


Wydanie I, 2020 r.

Pobierz: 
laboratorium_badawcze_spawalnictwa_2020
22 Wrzesień 2020 pdf, 225.19 KB
Pobierz